Fundraising 2015

Rotary Road Masters is een uniek evenement waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de speciale fundraising-projecten van de Rotary Club Heemstede-Bennebroek (RCHB).
Rotary FoundationDe opbrengst van de Rotary Road Masters wordt ter beschikking gesteld aan een aantal projecten die door de Rotary Club Heemstede-Bennebroek zijn geselecteerd.

De Rotary Foundation, het Rotary Districtfonds en de Wilde Ganzen en Cordaid zullen – na goedkeuring van de aanvraag – ook een bijdrage geven voor sommige projecten.

De netto-opbrengst van de 21e Rotary Road Masters gaat naar de volgende projecten:

 

 

Inloophuis Kennemerland te Santpoort

Inloophuis Kennemerland biedt een veilige en laagdrempelige plek voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten om datgene te doen, te kiezen of te vragen waar op dat moment behoefte aan is.Inloophuis Kennemerland

Volgend jaar wordt gestart met begeleiding en psychosociale hulp voor kindergroepen van 6-12 respectievelijk 13-18 jaar die te maken hebben met kanker. Zij biedt een plek waar kinderen zich veilig voelen en met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie contact kunnen maken.

Begeleiders, met ruime ervaring op het gebied van rouw en verlies bij kinderen, gaan deze groep professioneel begeleiden.

Omdat gevoelens waar je mee rondloopt soms niet makkelijk te uiten zijn, maakt de kidsclub gebruik van werkvormen zoals schilderen, kleien, knutselen, verhalen voorlezen en muziek. Maar ook mindfulness training speciaal voor kinderen, zal worden toegepast.

Met de bijdrage kunnen materialen, coaching, opleiding van vrijwilligers en mindfulness training sessies worden gefinancierd.

Meer informatie – www.inloophuiskennemerland.nl

Naar boven


 

International Fund for Africa

Het International Fund for Africa (IFA) is een NGO die zich toelegt op hulp aan de ontwikkeling van gezondheid bij kinderen in Ethiopië. International Fund for Africa Ondervoeding is een van de grootste gezondheidsproblemen onder kinderen daar.

Kinderen in de lagere school-leeftijd verzuimen tot 160 dagen per jaar als gevolg van ziektes, die verergerd worden door de slechte voedingstoestand. Verbetering van de voedingssituatie beïnvloedt niet alleen de gezondheid, maar vermindert ook het verzuim en de studie prestaties van de leerlingen. Ons sponsorproject is deel van een programma op twee scholen in Addis Ababa.

Met uw bijdrage wordt de bouw en inrichting van een broodbakkerij bij een en mogelijk beide scholen gefinancierd die niet alleen de schoolgemeenschap zal voorzien van dagelijks goed brood, maar ook zal worden gebruikt om buiten het schoolverband broden te verkopen.

Met de inkomsten die hiermee gegenereerd worden, wordt een schoolvoedingsprogramma onderhouden waardoor de meest kwetsbare kinderen (wezen, een-ouder families), ongeveer tachtig in getal, van een eenvoudige doch voedzame vegetarische maaltijd zullen kunnen worden voorzien.

Meer informatie – www.ifundafrica.org

Naar boven


 

SVVT Friends of Tanzania

Rotary Road Masters 2015SVVT – Friends of Tanzania heeft behalve eigen projecten ook diverse initiatieven in de omgeving van Arusha, Tanzania gesteund. Onder meer projecten voor straatkinderen, kleine weeshuizen en een dertigtal basisscholen.

Met de donaties en sponsorgelden die de stichting sinds de oprichting heeft ontvangen, konden ze inmiddels al 2.336 kinderen op weg helpen.

De bijdrage gebruiken ze voor de aanleg van irrigatiewerken en aanschaf van degelijk tuingereedschap voor een moestuin voor groente en fruit van twee weeshuizen in de buurt van Arusha.

Meer informatie – www.friendsoftanzania.org

Naar boven


 

Rozemarijn

In Haarlem biedt Rozemarijn op diverse plaatsen zowel dagbesteding als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en (jong)volwassenen Rotary Road Masters 2015met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatrische kwetsbaarheid.

Rozemarijn is een multifunctioneel centrum. Behalve het kinderdagcentrum (KDC) dat onlangs op een nieuwe locatie van start ging, zijn er nog drie locaties waar zorg wordt geboden: het buurtschap Ferm Rozemarijn, één locatie met diverse werkplaatsen en de natuurvoedingswinkel Rozemarijn Santé waar ook een bakkerij is gevestigd. Tevens biedt Rozemarijn logeren en thuisondersteuning.

Op verschillende plekken in de wijk proberen wij een verbinding te maken met de buurt omdat mensen voor elkaar betekenis kunnen hebben.

De bijdrage gebruiken ze voor de aanleg van een waterspeeltuin.

Meer informatie – www.rozemarijn.nl

Naar boven

© 2023 Rotary Road Masters. Powered by Rotaryclub Heemstede-Bennebroek. Developed by KJENC|webconcepten