Fundraising 2017

Rotary Road Masters is een uniek evenement waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de speciale fundraising-projecten van de Rotary Club Heemstede-Bennebroek (RCHB).
Rotary FoundationDe opbrengst van de Rotary Road Masters wordt ter beschikking gesteld aan een aantal projecten die door de Rotary Club Heemstede-Bennebroek zijn geselecteerd.

De Rotary Foundation, het Rotary Districtfonds en de Wilde Ganzen en Cordaid zullen – na goedkeuring van de aanvraag – ook een bijdrage geven voor sommige projecten.

De netto-opbrengst van de 23e Rotary Road Masters gaat naar de volgende projecten:

 

Kindertehuis en school voor kansarme kinderen in Cambodja

In Cambodja biedt COLT (Cambodian Organisation for Living and Temporary care) in haar tehuis en school onderdak aan 25 kinderen en lessen aan 150 buurtkinderen in het Engels. De lokale organisatie heeft een NGO licentie en is bekend in ons Rotary netwerk.

Onlangs is een nieuwe locatie in eigendom verworven in een arme buurt nabij Phnom Penh. Daar kan nu ook opvang voor kleine kinderen van alleenstaande ouders, zorg voor ouderen en een medisch centrum worden gerealiseerd.

Door de nieuwe locatie en de uitbreiding van de taken is aanschaf van een schoolbus noodzakelijk voor vervoer naar scholen op afstand en andere externe activiteiten. Ook de aanleg van sportfaciliteiten staat op het programma.

Door uw bijdrage aan de Rotary Roadmasters maakt u de aanschaf van een schoolbus of de aanleg van een sportveld mede mogelijk.

Meer informatie – www.colt-cambodia.org

Rotary Road Masters

 

 

 


Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte aan de hersenen die zich meestal rond het 40e levensjaar openbaart met lichamelijke en psychische symptomen. Er is op dit moment nog geen afdoende geneesmiddel en de levensverwachting nadat de eerste symptomen optreden, is ongeveer 16 jaar.

Verschillende verpleeginstellingen zetten zich in om voor de patiënten een nog enigszins aanvaardbaar leven mogelijk te maken. De patiënten komen nauwelijks buiten omdat de motoriek ontbreekt. Hier kan een rolstoel fiets een oplossing bieden waardoor een sociale en recreatieve beleving plaats vindt.

Door uw bijdrage aan de Rotary Roadmasters maakt u de aanschaf van een rolstoel fiets ten behoeve van een van deze verpleeghuizen mede mogelijk.

Meer informatie – www.huntington.nl

Rotary Road Masters


Stichting Zebra-Zorg

Stichting Zebra-Zorg beheert een zorgboerderij in Vogelenzang en biedt dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking.

Zij bieden mensen van alle leeftijden met een zorgvraag de mogelijkheid om aan de slag te gaan. De relatie mens en natuur staat centraal. Op de boerderij zijn veel verschillende dieren aanwezig. Het verzorgen van deze dieren is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Ook andere activiteiten zijn mogelijk, zoals het onderhouden van de moestuin, zagen en timmeren, schilderen en paardrijden.

Zebra-Zorg biedt tevens oriëntatiewerkplekken, re-integratietrajecten of de mogelijkheid van een stage voor leerlingen in het bijzonder onderwijs.

Door uw bijdrage aan de Rotary Roadmasters maakt u de realisatie van een weerbestendig en warm onderkomen voor diverse activiteiten in de boomgaard van de zorgboerderij mogelijk.

Meer informatie – www.zebrazorg.nl

Rotary Road Masters


 

Klik hier voor de geselecteerde projecten van Rotary Road Masters 2016.

 

© 2023 Rotary Road Masters. Powered by Rotaryclub Heemstede-Bennebroek. Developed by KJENC|webconcepten