Fundraising 2019

Rotary Road Masters is een uniek evenement waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de speciale fundraising-projecten van de Rotary Club Heemstede-Bennebroek (RCHB).
Rotary FoundationDe opbrengst van de Rotary Road Masters wordt ter beschikking gesteld aan een aantal projecten die door de Rotary Club Heemstede-Bennebroek zijn geselecteerd.

De Rotary Foundation, het Rotary Districtfonds en de Wilde Ganzen en Cordaid zullen – na goedkeuring van de aanvraag – ook een bijdrage geven voor sommige projecten.

De netto-opbrengst van de 25e Rotary Road Masters is gegaan naar de volgende projecten:

 

The Family Planning Association (Nepal)

Bijdrage aan een project van Rotary Club Birtamode, Nepal, voor de aanschaf van enkele draagbare ultrasound diagnostische apparaten (inclusief training van lokale vrijwilligers, onderhoud apparatuur en bijkomende kosten) t.b.v. de gezondheidszorg van vrouwen in zeer afgelegen gebieden in de Oost-Nepalese provincie Mechi. Door de inzet en opleiding van lokale mensen krijgt het project een duurzaam karakter, waardoor blijvende verbeteringen van de gezondheidszorg in achtergebleven gebieden wordt bereikt.

In de Oost-Nepalese provincie Mechi is de medische zorg voor vrouwen niet aanwezig. Er leven daar 750.000 vrouwen. Vrouwenziekten worden in de regel niet ontdekt/behandeld en de kindersterfte is schrikbarend hoog. De lokale Nepalese non-profit organisatie “The Family Planning Association (FPA)” heeft een goed track record op het gebied van het verbeteren van de gezondheid voor vrouwen en kinderen in Nepal. Het beperkt zich niet tot de zwangerschaps- en geboorterisico’s. Inmiddels wil FPA hun zorg naar moeilijk bereikbare en achtergestelde gebieden in de provincie Mechi gaan uitrollen.

Het project betreft de aanschaf van draagbare ultra sound-apparatuur, waarmee medisch personeel op moeilijk bereikbare plaatsen betrouwbare diagnoses kan stellen. Hierdoor kunnen veel medische problemen tijdig worden ontdekt en behandeld.

Één van succesfactoren van FPA is dat zij de lokale bevolking mobiliseert om als vrijwilliger (na een gedegen training) voor FPA in hun eigen gebied de bedoelde zorg te gaan verlenen, uiteraard onder deskundig medische leiding. De genoemde training is onderdeel van het project.

Rotary club Birtamode, Nepal (District 3292) en onze club kennen elkaar al vele jaren. Onze club heeft 5 jaar geleden samen met hen een succesvol project voor een oogziekenhuis (Zeis IOL for Mechi Eye Hospital) gedaan waarvoor toen ook twee District Grants en een Global Grant (toen nog een Matching Grant geheten) werden verkregen. Wij hebben goede ervaringen met die club, die bovendien ook hoog staat aangeschreven bij The Rotary Foundation.

Rotary Road Masters

 

 


Stichting Surf Project

Stichting Surf Project verzorgt (ondermeer in Zandvoort) met professionele vrijwilligers surflessen aan kinderen met Down, autisme of ADHD.

Door uw bijdrage aan de Rotary Roadmasters zal worden gebruikt voor de leskosten van kinderen in het zomerseizoen 2019, waarvan de ouders/verzorgers die kosten slecht moeilijk kunnen dragen, zulks ter beoordeling van de Stichting Surf Project. Gebleken is dat deze groep kinderen heel veel baat heeft bij die activiteiten. Het gevolg is onder meer dat dit de andere toegepaste basis-therapieën positief ondersteunt, waardoor de ontwikkelingskansen van deze kinderen worden vergroot.

Toelichting:
http://www.surfproject.nl

Rotary Road Masters

 

 


Stichting Rozemarijn (Haarlem)

Rozemarijn is een multifunctioneel centrum. Rozemarijn biedt op diverse plaatsen zowel dagbesteding als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en (jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Rozemarijn biedt ook logeren en thuisondersteuning.

Door uw bijdrage aan de Rotary Roadmasters levert u een bijdrage voor de inrichting van hun nieuwe dagverblijf aan de Kamplaan te Haarlem. Met onze donatie beogen wij te helpen met de aanschaf van een onderdeel, waarvoor het dagverblijf van andere instanties geen subsidie kan verkrijgen, i.c. een relaxfauteuil waar de meervoudig gehandicapte persoon niet uit kan vallen alsmede een geluidscherm daar omheen.

Toelichting:
http://www.rozemarijn.net

Rotary Road Masters

 

 


 

Klik hier voor de geselecteerde projecten van Rotary Road Masters 2019.

Editie 2019

Bij de editie van 2019 werd gedoneerd aan (1) Nepalese non-profit organisatie “The Family Planning Association (FPA)”, (2) Stichting Surf Project (o.a. in Zandvoort), en (3) Stichting Rozemarijn (Haarlem)

Onze sponsors

© 2023 Rotary Road Masters. Powered by Rotaryclub Heemstede-Bennebroek. Developed by KJENC|webconcepten